BRUK VIPPS-NUMMER 546558 FOR Å KJØPE BILLETTER

Dagsbillett for barn under 8 år kr. 165,-
Dagsbillett for barn fra 8 til 12 år kr. 265,-
Dagsbillett for de over 12 år kr. 320,-

XLAND

Klatresteinen Drift AS

Odderøyveien 40, 4610 Kristiansand S 
+47 48 01 03 00
post@xland.no